Sensibilització i creativitat

Música en família

 • 0-3 anys
 • 1 hora setmanal
 • Infant + acompanyant
 • 10 infants/aula
 • Aula de Psicomotricitat (Llar d’Infants Municipal El Tren Petit)

Continguts:

 • Gaudi del fet musical
 • Estimulació a través de la veu
 • Estimulació musical primerenca: Jocs de falda, cançons i moixaines
 • Psicomotricitat: ritmes i danses
 • Experimentació sensitiva: textures i sons
 • Descoberta sensorial del món que ens envolta: curiositat i interacció
 • Autoconeixement i autoestima
 • Enfortiment dels vincles emocionals

Cantem i ballem

 • P3, P4 i P5
 • 1 hora setmanal
 • 10 infants/aula
 • Aula de Psicomotricitat (Llar d’Infants Municipal El Tren Petit)

Continguts:

 • Gaudi del fet musical
 • Sensibilització musical
 • La veu: el nostre instrument primigeni
 • Música i moviment: ritmes i danses
 • Educació de l’oïda
 • Creativitat i improvisació
 • Jocs i cançons
 • El grup: socialització i interacció
VEURE PLA D’ESTUDIS COMPLET