Grups

Cobla

Formació Bàsica i Avançada.
Instruments propis de la cobla.

Bisband

Formació Bàsica i Avançada.
Instruments de vent i percussió.
Formació per tocar en marxa.

Orquestrina Jazz Band

Formació Avançada.
Hi poden accedir tots els instruments.

Combos

Formació Bàsica i Avançada.
Hi poden accedir tots els instruments

Cordes

Formació Bàsica i Avançada.
Hi poden accedir instruments de corda polsada (guitarres, baix)
i fregada (violins, violes, contrabaixos).

Metalls (Brass Band)

Formació Bàsica i Avançada.
Hi poden accedir tots els instruments de vent metall (trompetes, trombons, fiscorns).

Corals

Formació Bàsica.
Hi pot accedir tothom.

Combo Adults

Hi poden accedir tots els instruments.

Tots els grups són d’edats barrejades, per afavorir la socialització i l’aprenentatge entre iguals.

VEURE PLA D’ESTUDIS COMPLET