Formació bàsica (primària)

Cantem i toquem

 • 1r de primària
 • 1 hora setmanal
 • 10 infants/aula

Continguts:

 • Gaudi del fet musical
 • Sensibilització musical
 • La veu: el nostre instrument primigeni
 • Música i moviment: ritmes i danses
 • Educació de l’oïda
 • Creativitat i improvisació
 • Jocs i cançons
 • Pulsació i ritme intern: instruments de percussió petita
 • El grup: socialització i interacció

Creamúsica

 • 2n-6è primària
 • 1 hora setmanal
 • 12 infants/aula

Continguts:

 • Gaudi del fet musical
 • Aprendre a cantar en grup: veu/s, melodia, acompanyament, harmonia, ritme
 • Llenguatge musical aplicat
 • Intervàlica. Escales
 • Memòria
 • Tonalitat i modalitat
 • Provar, inventar, escriure
 • Totes les músiques i tots els estils
 • Pulsació i ritme
 • Educació de l’oïda. Audició. Dictat
 • Cantar a diferents veus. Arranjaments adaptats

Instrument

 • 2n-6è primària
 • Grups de 2 (45 min. setmanals) o 3 alumnes (60 min. setmanals)

Continguts:

 • Gaudi del fet musical
 • Tècnica bàsica de l’instrument
 • Llenguatge musical aplicat
 • Intervàlica. Escales
 • Memòria
 • Tonalitat i modalitat
 • Provar, inventar, escriure
 • Totes les músiques i tots els estils
 • Pulsació i ritme
 • Educació de l’oïda. Audició. Dictat

Conjunt instrumental

 • 3r-6è primària
 • 1 hora setmanal
 • 12 infants/aula

Continguts:

 • Gaudi del fet musical
 • Aprendre a tocar en grup: melodia, acompanyament, harmonia, ritme, baix
 • Llenguatge musical aplicat
 • Intervàlica. Escales
 • Memòria
 • Tonalitat i modalitat
 • Provar, inventar, escriure
 • Totes les músiques i tots els estils
 • Pulsació i ritme
 • Educació de l’oïda. Audició. Dictat
 • Diferents instruments i edats. Arranjaments adaptats
VEURE PLA D’ESTUDIS COMPLET