Grups

Cobla: Formació Bàsica i Avançada. Instruments propis de la cobla.

Bisband: Formació Bàsica i Avançada. Instruments de vent i percussió. Formació per tocar en marxa.

Orquestrina Jazz Band: Formació Avançada. Hi poden accedir tots els instruments.

Combos: Formació Bàsica i Avançada. Hi poden accedir tots els instruments.

Cordes: Formació Bàsica i Avançada. Hi poden accedir instruments de corda polsada (guitarres, baix) i fregada (violins, violes, contrabaixos).

Metalls (Brass Band): Formació Bàsica i Avançada. Hi poden accedir tots els instruments de vent metall (trompetes, trombons, fiscorns).

Corals: Formació Bàsica. Hi pot accedir tothom.

 

Combo Adults: Hi poden accedir tots els instruments.

 

Tots els grups són d’edats barrejades, per afavorir la socialització i l’aprenentatge entre iguals.

HORARI grups curs 20-21