Història

Història

L’Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló va néixer amb l’objectiu de formar músics en un moment en què hi havia mancança de joves vocacions, en la línia d’altres escoles del país nascudes a finals dels anys setanta i principis dels vuitanta, com les de Sabadell o Blanes. Amb l’ajut de diversos patrons locals es va adquirir un banc d’instruments i es començaren les primeres classes d’instrument. Els professors eren destacats intèrprets de cobles orquestra empordaneses. El banc d’instruments ha estat i és un fet diferencial de l’escola. En el moment en què va ser creat va facilitar l’accés a a l’estudi dels instruments de la cobla a diverses generacions de músics bisbalencs i empordanesos. La proximitat de la família de constructors locals Pardo, un referent en aquell moment, va sumar actius pel creixement de l’escola.

El model d’escola va nodrir-se del model d’aprenentatge musical històric dels músics de cobla orquestra, que posa l’èmfasi en l’estreta relació que s’estableix entre el mestre i el deixeble, i que va més enllà d’ensenyar l’ofici. Amb els anys aquest model ha anat deixant pas als nous models d’escola de música i d’identitat professional, però sense deixar de banda les virtuts identitàries que es desprenen d’aquest model històric.

Actualment l’EMM Conrad Saló té un programa específic per als alumnes de P4 i P5, anomenat CANTEM  i BALLEM, on els infants s’introdueixen en el món de la música a través del moviment. Per als alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat s’ofereix una base musical sòlida basada en l’aprenentatge d’un o més instruments i la participació en els diferents conjunts instrumentals i vocals de l’escola, amb l’objectiu final de gaudir de l’experiència musical en grup. També tenim programes per preparar l’accés al Grau Superior i programes específics per a adults. El tret distintiu de l’EMM Conrad Saló és l’especialització en els instruments de la cobla, tanmateix, des de l’any 2000 s’ofereixen els ensenyaments d’un ampli ventall d’instruments. Amb l’arribada de l’equip directiu actual es va redefinir la línia de l’escola de música. Actualment, seguim posant els màxims esforços per tirar endavant l’ensenyament dels instruments de cobla, però ara amb una mirada contemporània i oferint una formació àmplia on hi caben tot tipus de músiques.

El model d’escola va nodrir-se del model d’aprenentatge musical històric dels músics de cobla orquestra, que posa l’èmfasi en l’estreta relació que s’estableix entre el mestre i el deixeble, i que va més enllà d’ensenyar l’ofici. Amb els anys aquest model ha anat deixant pas als nous models d’escola de música i d’identitat professional, però sense deixar de banda les virtuts identitàries que es desprenen d’aquest model històric.

Actualment l’EMM Conrad Saló té un programa específic per als alumnes de P4 i P5, anomenat CANTEM  i BALLEM, on els infants s’introdueixen en el món de la música a través del moviment. Per als alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat s’ofereix una base musical sòlida basada en l’aprenentatge d’un o més instruments i la participació en els diferents conjunts instrumentals i vocals de l’escola, amb l’objectiu final de gaudir de l’experiència musical en grup. També tenim programes per preparar l’accés al Grau Superior i programes específics per a adults. El tret distintiu de l’EMM Conrad Saló és l’especialització en els instruments de la cobla, tanmateix, des de l’any 2000 s’ofereixen els ensenyaments d’un ampli ventall d’instruments. Amb l’arribada de l’equip directiu actual es va redefinir la línia de l’escola de música. Actualment, seguim posant els màxims esforços per tirar endavant l’ensenyament dels instruments de cobla, però ara amb una mirada contemporània i oferint una formació àmplia on hi caben tot tipus de músiques.

L’escola està situada a l’edifici del Teatre El Mundial, fet que facilita l’accés a un equipament complet, no només pel que fa als espais (aules, teatre amfiteatre), sinó també al material (equips de sonorització). Aquest equipament facilita i pot permetre multiplicar les sinèrgies amb altres col·lectius d’usuaris de El Mundial.

L’EMM Conrad Saló és un referent a Catalunya pel que fa als ensenyaments de música per cobla i compta amb una població escolar fidelitzada que supera amb escreix el centenar d’alumnes.