L’Escola

L’escola està situada a l’edifici del Teatre El Mundial, fet que facilita l’accés a un equipament complet, no només pel que fa als espais (aules, teatre amfiteatre), sinó també al material (equips de sonorització). Aquest equipament facilita i pot permetre multiplicar les sinèrgies amb altres col·lectius d’usuaris de El Mundial.

L’EMM Conrad Saló és un referent a Catalunya pel que fa als ensenyaments de música per cobla i compta amb una població escolar fidelitzada que supera amb escreix el centenar d’alumnes.