Activitats/Calendari

CALENDARI ESCOLAR / ESCOLA DE MÚSICA CONRAD SALÓ 2018/2019

Activitats

17 Novembre / Col·laboració Cobla Contad Saló amb Bisbal Jove / 20,30h El Mundial (La Bisbal d’E.)

12-23 Novembre / Roda instrument a l’Escola Joan de Margarit

30 Novembre / Audició de Nadal – 18,00h Anfiteatre / 19,00h Teatre El Mundial

1 Desembre / Concert final de Taller AtrapaelRap / 12,00h Les Voltes d’en Galí (La Bisbal d’E.)